Genel Yayın Yönetmeni

Bayram AKTAŞ

Yazı İşleri Müdürü

Murat GÜNDOĞDU

Görsel Koordinatör

Bilal YILMAZ

Reklam Yayın Müdürü

Şaban ASLIM

Hukuk Danışmanı

Semra AKKÖSE

7 Beğen