Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Ekmeğimizle Oynamayın :)

Sitenin içeriğini görmek istiyorsanız Adblocker eklentisini devre dışı bırakın. Aksi taktirde sitenin içeriğini göremeyeceksiniz.neyapmaklazim.com

img

Kuyruk Sokumu Ağrısı ve Tedavisi

(kuyruk kemiği, coccyx, poçik kemiği ) diye isimlendirilen ortam omurgamızın en alt ve uç kısmını söz eder.Bu kemik yapı üzerindeki sacrum ve bel omurlarına bir eklem ve ligamentler (bağlar) ile bağlanmıştır.Aniden sert bir yere düşme yahut çarpma, ya da devranla kesimine mütemadi basınç olması sonucu (uzun vade hareketsiz oturmak, kesiminin bir alana dayanması) ya da hatunlarda tevellüt sırasında eklemin hasar görmesi sonucunda ortamında ağrı hissedilmeye başlar. ağrısı hakikaten ızdırap vericidir ve münhasıran oturma sırasında ağrı çok şiddetlendiği için insan hayatını çok olumsuz tarafta etkilemektedir.Ayrıca  ağrısı için birçok tedavi uygulanmasına karşın tedaviler umumide nedene yönelik değil yalnızca ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu için ya yarar sağlamazlar ya  da  bir vade sonra ağrı tekrar oluşmaya başlar.Bu sebeple  ağrısı ile gelen hastanın çok güzel değerlendirilip  ağrının nedenini  ortadan kaldıracak bir tedavi stratejisi  uygulamak akıllıca olacaktır.
PROLOTERAPİ, AĞRIYA NEDEN OLAN EKLEM VE LİGAMENT(BAĞ) HASARINI TAMİR EDİP  BİR TEDAVİ SAĞLAYABİLİR.
 

 
Nedenleri:
TRAVMA: Yarı oturur  pozisyonda  kuyruk kemiği (kuyruk sokumu) üzerine düşülmesi sonucunda  o ortamdaki ligamentler(bağlar), kuyruk sokumu eklemi  ve kuyruk kemiğinde meydana gelen inflamasyon ve hasar sonucunda ağrı oluşmaya başlar.Kuyruk sokumu ağrısının en büyük nedeni travmaya bağlı olarak  gelişir.
 

 
KUYRUK SOKUMU ÜZERİNE AĞIRLIK: Sert bir yerde uzun mühlet oturma, kuyruk sokumunun sert bir kesime uzun mühlet dayalı kalması, at sürme, daima otomobil kullanma üzere kuyruk sokumu yerine uzun  mühlet basınç uygulandığı durumlar kuyruk sokumu ağrısının başlangıcına neden olabilir.Bu ağrılar umumiyetle kalıcı değildir, ama ağrı ve inflamasyonun uygun bir formda denetim edilmemesi  ve kuyruk sokumu üzerine olan ağırlığın devam etmesi ağrının kronikleşmesine yol açar.
ÇOCUK  DOĞURMA: Tevellüt esnasında bebeğin başının validenin kuyruk sokumu kemiği üzerine pres yapması sonucunda  kuyruk sokumu ve buna bağlı yapılar (eklem, ligament)  hasar görebilir. Bunun sonucunda  kuyruk sokumu nahiyesinde ağrılar başlar. Nadir  olarak veladet sırasında  bebeğin başının kuyruk sokumuna yaptığı pres sonucunda kuyruk sokumu kemiği kırılabilir.
TÜMÖR VE ENFEKSİYON: Nadir olarak tümör yahut enfeksiyona bağlı  kuyruk sokumuna basınç sonucunda kuyruk sokumu yerinde ağrı oluşabilir. Kuyruk sokumu ağrısını meydana getiren sair nedenler  ekarte edildiğinde  hastanın tümör ve enfeksiyon açısından  kesinlikle kıymetlendirilmesi gerekmektedir.
 
KUYRUK SOKUMU AĞRISI NEDEN DAHA ÇOK BAYANLARDA GÖRÜLÜR?
Bayanların kuyruk sokumu kemiği erkeklere nazaran daha dışarı sahih dönüktür ve bu nedenle travmalara maruz kalmaya daha açık durumdadır.
Hatunlar daha geniş pelvis(kalça kemiği) yapısına sahiptir.Bu da oturdukları vakit kuyruk sokumu üzerine daha çokça ağırlık uygulanmasına neden olur. Erkek pelvis anatomisinin daha dar yapıda olmasından ötürü erkekler oturduklarında kuyruk sokumu üzerine daha az bir ağırlık uygulanır.
Bayanlar veladet yaptıkları için kuyruk sokumu  daha çok travmaya uğrar.
 
KUYRUK SOKUMU AĞRISI BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ:
Ağrı bilhassa oturur durumda barizleşir.
Kuyruk sokumu nahiyesindeki lokal  ağrı  o yere dokunulduğunda ya da basınç uygulandığında daha da kötüleşir.
Kuyruk sokumu ağrısı oturur konumdan kalkar duruma geçildiğinde daha da kötüleşir.
Hastada kabızlık (konstipasyon ) varsa ağrı daha da kötüleşir, tersine bağırsak hareketlerinin yeterli olduğu durumlarda ağrı hafifler.
 
KUYRUK SOKUMU AĞRISI TEDAVİSİ:
Kuyruk sokumu ağrısını  azaltmak ya da ortadan kaldırmak için birçok usul mevcuttur.Fakat bu yollar yalnızca ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu ve o nahiyede ağrıya neden olan asıl hasarı tedavi etmediği için çoklukla süreksiz tahliller olmaktan öteye gitmezler.Bunlar;
1) Ağrı kesiciler: Kuyruk sokumu ağrısını bir mühlet azaltabilirler, lakin uzun periyotta tesirleri zayıftır ve ağrı kesicilerin birçok yan tesiri vardır.
2) Ağrının birinci başlangıç vaktinde soğuk, daha sonraki günlerde sıcak pratik
3) Uzun müddet oturmaktan kaçınma ve kuyruk sokumu yerine basınç uygulanmasını engelleme
4) Otururken ortası  delik bir yastık ya da minder kullanmak
5) Kabızlık kuyruk sokumu ağrısını artırdığı için kabızlıktan kaçınmak
6) Kortizon enjeksiyonu: Kısa periyodik olarak ağrıyı azaltsa da  bir mühlet sonra ağrı tekrar ortaya çıkar. Başkaca kortizon ligamentleri(bağları) zayıflattığı için uzun devirde ağrı daha şiddetli olarak önümüze çıkmaktadır.
7) Manüplasyon: Kuyruk kemiği yanından hareket ettiğinde anatomik olarak karyopraksi metoduyla mahalline oturtulabilir. Bu teknikle anatomik olarak düzelme sağlansa da bu yerdeki hasarlı eklem ve ligamentlerin(bağların) tamir edilmesi gerekmektedir.
8) Germe hareketleri (stretching): Nazikçe uygulanan germe hareketleri yararlı olabilir ama, hasarlı eklem ve ligamentleri tamir edemediği için tek başına ehil olmayacaktır.
9) Ultrason ve fizik tedavi bir ölçü yararlı olsa da  hasarlı olan eklem ve ligamentleri tamir etmede zayıf kalmaktadır.
10) Cerrahi tedavi: Kuyruk sokumu kemiğinin uç kısmının ölçüsüz büyümesi durumlarında, uzun ve sivri olan kemik kısım cerrahi sistemle düzeltilebilir.

E-Bülten

Yeni Tecrübe Makalelerinden Anında Haberiniz Olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gerekli