Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Ekmeğimizle Oynamayın :)

Sitenin içeriğini görmek istiyorsanız Adblocker eklentisini devre dışı bırakın. Aksi taktirde sitenin içeriğini göremeyeceksiniz.neyapmaklazim.com

img

Tamamlayıcı, Doğal Tedaviler

İnsan dimağı esas iki büyük kısım içeriyor. Dimağın tam ortasındaki en derin yerinde eski dimağ bulunuyor. Bu katman birinci sefer 19 yüzyılda tanım edilmiştir. Buna limbik dimağ ya da dimağ denir. Limbik dimağın etrafında daha yeni olan bir katman yani yeni dimağ ya da Latince‘de yeni kabuk ya da yeni zarf manasına gelen neokorteks vardır. Limbik dimağ insan dimağının en derin katmanlarını oluşturur. Bu nedenle de dimağın içinde bir beyindir. dimağ ve bilişsel dimağ birlikte çalışır. Zihinsel ömür, daima iki dimağ arasında istikrar tutturma uğraşından kaynaklanır. Bir yandan akılcı, mantıkçı ve dış yerküreye yönelik bilişsel dimağ; öbür yandan da bilinçsiz, daha çok hayatta kalmakla ilgili ve her şeyden evvel de vücuda bağımlı olan dimağ. Bu iki dimağ birbirleriyle epeyce irtibatlıdır ve birbirlerini bütünleyen işlevlerde birbirine muhtaçtır. Her ikisi de ömür deneyimlerimiz ve davranışlarımıza farklı biçimde ekte bulunur. Limbik dimağ ya da dimağ çok daha süratlidir ve ömrümüzü güvenlik altına almada daha uyanıktır ve daha yeterli reaksiyon verir. Bu nedenledir ki, örneğin ormanın loşluğunda yılanı andıran bir kısım kesimi, ani bir dehşet duygusu yaratabilir. Dimağın öteki kısmı çözümlemesini tamamlayıp bunun zararsız bir nesne olduğunu bildirene kadar, dimağın hayatta kalma mekanizması, bazen çok kısmi, eksik ve birden fazla sefer de hakikat olmayan olgularla, en uygun cevap saydığı tepkisel bir harekette bulunur. Limbik dimağ, vücudun değişik yerlerinden durmadan gelen doneleri alan bir komut noktasıdır. Vücudun fizyolojik istikrarını ayarlayarak, onları münasebetli bir biçimde cevaplar. Nefes alma, kalp atışları, nabız, iştah, uyku, libido, hormon salgılanması velev bağışıklık sistemi onun buyrukları ile çalışır. Limbik dimağ bu farklı işleyişleri istikrarlı tutmaktan da sorumludur. Vücutla direkt bağı nedeniyle dimağı yani limbik dimağı vücut yoluydu harekete geçirmek çok daha kolaydır. İlaçlar nöronların çalışmasına direkt katılır, fakat kendimiz de kalp atışlarındaki doğal değişkenliği, gündüz ve gecenin ritmine ayak uyduran uyku döngüsü üzere fizyolojik ritimlerimizi harekete geçirebiliriz. Manuel terapi, nöral terapi, akupunktur üzere tamamlayıcı tedavi sistemleri, beslenme, egzersiz, nefes, yoga vücut yoluyla dimağa ya da limbik dimağa ulaşmamızı sağlayan araçlardır. dimağa erişen bu bedensel yollar, kimi vakit kelamlı söz ve tasavvurdan çok daha güçlüdür. Bilişsel ve dimağ her ikisi, dış yerküreden gelen doneleri neredeyse birebir anda alır. Bu andan itibaren niyet, his ve davranışların murakabesi ile ya bir iş birliği içine girerler ya da kendi aralarında çekişirler. Bu karşılıklı etkileşimin sonucu bizim hissettiklerimizi, yerküre ile ve ötekilerle bağlarımızı belirlerler. İki dimağ arasında yarışma doğduğunda, aldığı biçim ne olursa olsun, mutsuz oluruz. Bunun tam bilakis ve bilişsel dimağ birlikte çalışırsa içsel bir armoni yakalarız.

E-Bülten

Yeni Tecrübe Makalelerinden Anında Haberiniz Olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gerekli