fbpx

Romatizma Hakkında Hakikat Bilinen Yanlışlar

Hazimgiller
3 dk okuma süresi

Romatizma hakkında halk arasında yaygın olan, ama birden fazla gerçeği yansıtmayan birçok kanı mevcuttur. Bu metnimizde bunlardan kimilerine kısaca değineceğiz.

  • Romatizma yaşlıların illetidir.

Bu kanı akıllıca değildir. Romatizma yaşlılar yanında orta yaşlı erişkinler, gençler, evlatlar ve velev bebeklerde bile görülür. Lakin her yaşta görülen romatizma farklıdır. İlkokul çağındaki çocuklarda en çok görülen romatizmalar ateşli eklem romatizması, çocukluk çağının iltihabi romatizmaları demek olan juvenil kronik artritler ve ailevi Akdeniz ateşi iken, 20’li yaşlardaki gençlerde en çok görülen romatizmalar tıp lisanında spondilartrit dediğimiz omurga romatizmaları, Behçet marazı ve mahsusen genç bayanlarda görülen lupus yahut SLE dediğimiz iltihabi romatizma tipidir. En sık görülen iltihabi romatizmalardan biri olan romatoid artrit ile fibromiyalji dediğimiz yumuşak doku-kas romatizması ise çoklukla orta yaşlı bayanlarda ortaya çıkar. Artroz yahut osteoartrit dediğimiz kireçlenme tipi romatizmalar, halk arasında kemik erimesi denen osteoporoz ile gut, polimiyaljiya romatika, Sjögren ve temporal arterit ismi verilen iltihaplı romatizmalar ise mahsusen yaşlılarda görülür. Muayyen romatizmaların belirli yaş kümelerinde daha sık görülmesine rağmen, bir çok romatizmal illetin çabucak her yaşta görülebileceği de unutulmamalıdır. Romatizma tedavisi için romatoloji polikliniğine başvuran hastaların % 15 kadarı 20 yaş altındaki, % 40 kadarı ise 40 yaş altındaki kimselerdir.

  • Romatizma öldürmez, süründürür.

Bu da sık duyduğumuz, gelgelelim birtakım romatizmalar için beğenilen olmayan bir durumdur. Başta vaskülitler, SLE (sistemik lupus eritematozus), skleroderma, miyozitler ve Behçet marazı üzere iltihabi ve iç organları tutabilen romatizmal marazlar âlâ tedavi edilmezlerse erken devirde hastanın vefatına yol açabilirler. İltihabi romatizmalar adeta bir yangın üzeredirler ve iyi biçimde söndürülmez yahut denetim altına alınmazlarsa başta eklemler olmak üzere hareket sisteminde bazen de böbreklerde, kalpte, kanda, hudut sisteminde, akciğerlerde ve karaciğerde tahribata ve velev mevte neden olabilirler. “Romatizma öldürmez, süründürür” sözü, bütün romatizmalar için değil, sadece artroz dediğimiz kireçlenme tipi romatizmalar ile fibromiyalji dediğimiz yumuşak doku-kas romatizmaları üzere iltihabi olmayan kimi kronik romatizmalar için makbul olabilir.

  • Romatizmanın tedavisi yoktur.

Bu söz de katiyen hakikat değildir. Birincisi romatizmaların hepsi kronik, yani süregen değildir. Başta viral artritler, akut romatizmal ateş, reaktif artritler, tendon-bağ-kas zorlanmaları ile mekanik bel, boyun ağrıları üzere kronik olmayan romatizmal illetler münasip klinik yaklaşım ve tedavi ile hiç iz bırakmadan iyileşebilirler. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, SLE-sistemik lupus eritematozus, vaskülitler üzere iltihabi ve artroz ile fibromiyalji üzere iltihabi olmayan kronik romatizmal marazlar için de “tedavileri yoktur” biçimindeki fikir hakikat değildir. Romatizmal illetlerin tedavisinde son 30-40 yılda çok kıymetli gelişmeler olmuş, bir çok yeni tedavi yaklaşımı ve ilaç yaygın klinik tasarrufa girmiştir. Romatizmal marazların genetiklerinin, oluşma mekanizmalarının, klinik bulgularının ve hastanın ömür kalitesi üzerindeki tesirlerinin daha uygun anlaşılmasının da eği ile günümüzde romatizmal marazları çok daha erken tanımak, başta ağrılar olmak üzere hastanın yakınmalarını gidermek, hayat kalitesini artırmak, illetin eklemlerde ve iç organlarda tahribat yapmasını önlemek ve nihayet kimi romatizmal hastalıklarda kür, yani “hastalığın kökünü kazımak” mümkün hale gelmiştir. Bugün için şeker marazı, tansiyon yüksekliği, damar sertliği, kronik bronşit, bunama ve şizofreni üzere birtakım kronik marazların küratif tedavileri olmadığı üzere romatoid artrit, ankilozan spondilit, SLE, skleroderma ve artroz üzere birtakım romatizmal illetlerin da küratif tedavisi yoktur. Lakin bu durum, bu hastalıklarda tedavinin tesirli olmadığı yahut işe yaramadığı mealine gelmez. Bu hastalıklarda tedavi ile ağrıları gidermek, hastanın hayat kalitesini artırmak, marazın ilerlemesini durdurmak ve hastanın kaliteli ömür vadesini uzatmak mümkündür. Bunun için marazın mümkün olduğunca erken tanınması, hastanın illeti hakkında eğitilmesi, hastanın yakından takip edilerek hastalık aktivitesinin sık aralıklarla kıymetlendirilmesi ve tedavisinin de hastanın kişisel durumuna ve hastalık aktivitesine nazaran düzenlenmesi gerekir. Başkaca hastaların da tedaviye güzel entegrasyon göstermeleri ve içtimaî açıdan desteklenmeleri gerekir.

İlgili Yazılar
Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x