Nutrigenetik: Genlere Göre Beslenme

Nutrigenetik: Genlere Göre Beslenme

Nutrigenetik: Genlere Göre Beslenme

Besinler kanser yapar mı? Evet.

Besinler kanserden korur mu? Evet.

Besinler farklı bireylerde farklı etkiler yaratır. Aramızdaki genetik farklılıklar nedeniyle, besinler bazılarımıza yarar sağlarken, bazılarına daha az yarar hatta zarar sağlayabilir. Düşünün süt, kafein, alkol, bal, tahin! Hepimizde aynı etkiyi yaratıyor mu?..

Nutrigenetik; Genetik farklılıklarımızın vücudumuzdaki dengeyi nasıl değiştirdiğini inceleyip, hastalıklar henüz oluşmadan onlarla mücadele etmeye ve tedbir almaya odaklanır. Genetik farklılıklarımızı daha iyi anladığımızda yaşam tarzımızda yapacağımız küçük değişiklikler bile bizleri hasta olmaktan kurtarabilir.

Aslına bakarsanız işin sırrı da burada; Evet, biz teknolojik gelişmelerle çoğu zaman kanseri bile tedavi edebiliyoruz ama amaç hiç hasta olmamak!..

Genetiğimiz ile beslenme arasındaki ilişki İnsan Genom Projesi ile anlaşıldı diyebiliriz. İnsan genom projesi, kişinin tüm kalıtsal materyalinin deşifresini hedeflemektedir. Bu proje ile genetiğimizdeki bazı değişikliklerin beslenme ile ilişkisi olduğu bulundu. Ayrıca bizlere şu bilgiyi sağladı; beslenme ile insan genomu arasında etkileşim iki yönlüdür ve beslenme, bir taraftan genlerimizin çalışma hızını diğer taraftan da metabolik olarak besinlere nasıl cevap verdiğimizi belirler.

Önce kişinin genetik yapısının metabolik tepkilerini ve beslenmeye bağlı hastalıklara duyarlılığını etkilediğini gözlemledik. İkinci sırada ise, besinlerin gen ifadelerini değiştiren faktörleri ve dolayısıyla metabolik tepkileri (moleküler seviyede) ayarladığı sonucuna ulaştık. Dolayısıyla  Nutrigenetik yöntemlerin, hem hastalığa yatkınlığı hem de hastalıktan nasıl korunulacağı hakkında güçlü ipuçları verebileceği sonucuna vardık.

Kanserin kaynağı ve gelişim süreçleri, genetik ve çevresel faktörlerin dahil olduğu karmaşık bir etkileşim mekanizmasıdır. Diyet ve besinlerin de kanser gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini artık biliyoruz. Nutrigenetik uygulamalarıyla ilgili hali hazırda geniş seriler,güçlü çalışmalar bulunmasa da mevcut bilimsel kanıtları görmezlikten gelemeyiz.Günümüzde Nutrigenetik, kanser kaynağı ve gelişim biçiminin yanı sıra diyetle ilişkili veya bağımlı hastalıkları tartışmak için halihazırda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum yakın gelecekte bireylerin genetik profillerine göre kişiselleştirilmiş bir beslenme konsültasyonu ile kanserin de etkin yönetiminde kullanılacağına dair umut veriyor.

Yılmadan tekrar etmeye devam edeceğim. Kendimizi keşfetmeye, dinlemeye ve koşullarımızı iyileştirmeye vakit ayırmalıyız. Bizlerin kanserle mücadeleye ayırdığı kadar…

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir