Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Ekmeğimizle Oynamayın :)

Sitenin içeriğini görmek istiyorsanız Adblocker eklentisini devre dışı bırakın. Aksi taktirde sitenin içeriğini göremeyeceksiniz.neyapmaklazim.com

img

Kulak Çınlaması (Tinnitus)’nın Akupunktur ile Tedavisi

Kulak çınlaması, dış akustik uyaran olmaksızın kulaklarda ya da başta sesin algılanmasıdır. Tinnitus, bir hastalık değil bir semptomdur yani birçok hastalık sonucunda oluşabilen bir belirtidir. Bir semptom olan tinnitus bireylerin hayat kalitesinin düşmesine neden olmasının yanında bir çok ruhsal sıkıntıya yer hazırladığı düşünülmektedir. Kulakta, kulak zarından, sesin iletildiği ve dimağın algılayacağı elektrik kuvvetine dönüştüğü koklea’ya kadar olan her ortamdaki sıkıntılarla oluşabilir.

Nüfusun yaklaşık % 20 sinde çınlamaya rastlamak mümkündür. Bu nedenle çınlama sesinin aslında hepimizin kulağında var olduğu lakin birtakım rahatsızlıklar sonucu algılanabilir seviyeye çıktığı düşünülebilir.

Bir haftadan ve beş dakikadan daha az olacak biçimde birçok kişi tarafından tecrübe edilen ancak işitme kaybının eşlik etmediği biçimine alışılagelmiş tinnitus, bir haftadan ve beş dakikadan daha ziyade süren ve umumide işitme kaybı olan biçimine de patolojik tinnitus denir.

Ayrıyeten tinnitus objektif ve sübjektif olarak da ikiye ayrılır. Objektif, vasküler, nöromusküler ve lokal enflamasyon üzere farklı nedenlerden kaynaklanan ve öbür insanlar tarafından duyulabilen tinnitus formunda tanımlanmaktadır. Subjektif tinnitus ise yalnızca hasta tarafından duyulan, otolojik faktörler, ototoksik ilaçlar, nörolojik ve metabolik illetler ile psikojenik nedenlerden kaynaklanan ve daha yaygın halde görülen tinnitusu kapsamaktadır.

Tinnitus’un nedenlerini iki ana sınıfa ayırabiliriz: 1. öbektekiler, kulak etrafı yapılardan oluşan çınlamalar.Titreme yapan (pulsatil) kulak çınlaması, bol damarlı tümörler üzere kulağa komşu damarlardaki artmış kan dolaşımından kaynaklanabilir. Temporomandibular eklem anormallikleri de kulakta tinnitus’a neden olabilir.

2. kümede ise sensörinöral  (Salyangoz içinde işitmenin birinci algılayıcısı tüylü hücreleri, işitme sonu lifleri, hudut çekirdekleri, dimağ sapı ve dimağ korteksindeki merkezlerden kaynaklanan) çınlamalardır. Vestibülokoklear sonun kulaktan beyefendisine ses iletmesine neden olan hasarları, kulak çınlamasına neden olabilir. İşitme kaybı ve vertigo ile bağlantılı olan Meniere Marazı da kulak çınlamasına neden olabilir.

Sesin yalnızca hasta tarafından duyulduğu subjektif tinnitus’un birçok mümkün nedeni vardır. Kimi nedenler beğenilmeyen değildir. Örneğin küçük bir kulak kiri süreksiz bir müddet tinnitus yapabilir. İç kulağı etkileyebilen birçok neden kulak çınlamasına neden olabilir. Bunlar, orta kulak iltihabı, kulak zarında delinme, orta kulakta likit birikmesi ve orta kulaktaki kemiklerin eklem mahallerinin sertleşmesi üzere daha değerli nedenler de olabilir.

Tinnitus baş ve boyun ortamındaki damar genişlemeleri (anevrizma) yahut istikrar ve işitmeyi sağlayan sondan kaynaklanan bir tümörden (akustik nörinom) ötürü da olabilir. Bu sorunlarda işitme kaybı da vardır.

Allerji, yüksek yahut düşük tansiyon, tümör, şeker illeti, tiroid meseleleri, baş ve boyun ortamına gelen darbeler, çene eklemi rahatsızlıkları, birtakım romatizma ilaçla, kimi antibiotikler, sakinleştirici ilaçlar tinnitus’a neden olabilir.

Her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora denetim olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok değerlidir.

Tinnitus çoğunlukla işitme sonlarının mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan uçlarında meydana gelen hasarlardan dolayı gelişir. Bu hudut uçlarının sağlam olması sahih ve kesin duymayı sağlar ve bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açabilir. İlerlemiş yaşla birlikte hudut uçlarında birtakım değişiklikler meydana gelir bu da beraberinde tinnitusu getirir. Ayrıyeten böbrek gücü kulağa açıldığı için kuvvetin düşüklüğü ve yüksekliği kulağı etkileyerek başta tinnitus olmak üzere birçok şikayetine neden olabilir.

Günümüzde yüksek ses tinnitusun en sık rastlanan nedenlerinden biridir ve işitme kaybına da yol açar. Endüstriel gürültü, yüksek şiddette sese maruz kalmak, stereo kulaklıklarla yüksek sesle müzik dinlemek iç kulağa zarar verip tinnitusa yol açabilir.

Çınlamanın kendisi bir hastalık değildir, bir belirtidir. Çınlamanın insana direkt bir zararı olmaz fakat çınlamayı oluşturan sebep zarar verici olabilir. Bu nedenle her çınlama hastası araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır. Birtakım bireylerde çınlama sebebi ne olursa olsun çok önemli ruhsal tesirlere yol açar.

Kulak çınlaması olan bir hasta tıbbi hikaye alımı, muayene ve tetkikler ile çınlamanın sebebinin ortaya konulmalı ve nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. 

Tinnitus tedavisinde vücut ve kulak akupunkturu da kullanılabilir. Burada da şikayete neden olan bulunur ve ona yönelik tedavi yapılır. Kulak çınlamasının altta yatan bir nedeni bulunabiliyorsa, faal bir biçimde tedavi etmek mümkün olabilmektedir. 

Vücut akupunkturu ile; DU-20, DU-4, Ex-B-2, UB-23,  UB-52, SJ-17, SI-19, GB-2, GB-11, GB-12, GB-10, GB-20, Kid-3 ve Kid-7 denetim edilerek iğnelenmelidir.

Kulak Akupunkturu ile; Auditory line (işitsel çizgi) üzerindeki noktalar, etkilenen tarafın kulağında ear point (kulak noktası) tekrar etkilenen tarafın kulağında vestibulocochlear had noktası, superior servikal ganglion noktası çoklukla etkilenen tarafın kulağında, her iki kulakta servikal omurga nahiyesinde ikaz veren noktalar işaretlenir. Psikotropik noktalar olarak, sağ kulakta Diazepam (Valium) Analog Nokta, Master Omega Noktası ve Psikoterapi Noktası (Bourdiol Noktası) iğnelenir. Münhasıran kulağı besleyen Üçlü Isıtıcı Meridyen (Sanjio) kesimindeki yara izleri (örneğin, yüz germe yahut kulak ameliyatından kaynaklanan izler) bozucu yerlerdir ve varsa ortadan kaldırılmalıdır.

E-Bülten

Yeni Tecrübe Makalelerinden Anında Haberiniz Olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gerekli