Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Ekmeğimizle Oynamayın :)

Sitenin içeriğini görmek istiyorsanız Adblocker eklentisini devre dışı bırakın. Aksi taktirde sitenin içeriğini göremeyeceksiniz.neyapmaklazim.com

img

Kronik Ağrı Nedir?

Ağrı komplex fizyolojik ve ruhsal bir olgudur. Ağrının ortaya çıkması ve algılanması birçok nörolojik yapı, biyokimyasal etkileşimler ve emosyonel reaksiyonlar aracılığı ile olur. Ağrı için objektif bir ölçüm prosedürü yoktur, fakat bireylerin yaralanma, gerilim ve acıya karşılıkları büsbütün farklıdır. Ayrıyeten akut ve kronik ağrı arasında da birçok taraftan bariz farklılıklar bulunmaktadır. Ağrılı hastayı tedavi eden doktor için akut ve kronik ağrı mekanizmalarını, alakalı olabilecek çeşitli bahislerde psiko-sosyal vakaları ve farklı tedavi teşebbüsleriyle bu faktörlerin nasıl değiştiğini anlamak kıymetlidir.

Kronik ağrı, akut yumuşak doku hasarı ile tıpkı formda düşünülüp tedavi edilemeyecek farklı bir sorundur. Güzelleşmede gecikme riski olan omurga ağrılı hastaların tanınması akut değerlendirmenin kıymetli bir bileşenidir ve uzun devir özürlülüğü önlemek gayesiyle tedavi metotları erken kullanılmasına imkan sağlar. Kronik ağrılı şahısların tedavisinde, kronik ağrı durumu ile alakalı çok cepheli mevzuların belirlenmesi gerekir. Altta yatan ağrı menşesini ortadan kaldırmak kadar hem fizikî hem de psiko-sosyal fonksiyonun yine sağlanması değerlidir. Kronik ağrı, patolojik bir tanı değildir, daha çok bozulan fonksiyonun tanısıdır. Ağrı, spesifik doku hasarı ile başlayabilir, gelgelelim gözlenebilen ağrı davranışları ve bağlantılı özürlülük, fizikî bozukluk kademesinden beklenenden daha ziyadedir. Akut ağrıdan kronik ağrıya geçiş değerli bir çalışma sahası olmuştur, doktorlar bunun nasıl olduğunu belirlemeye çalışmaktadır.

‘Neden kimi insanlar hasardan sonra kronik, dayanılmaz ağrı geliştirirken birebir kademede travmaya maruz kalan başkaları kolaycı iyileşir’.

Bu ve gibisi soruların karşılığı hala araştırma bahsidir. Akut ağrıdan kronik ağrıya geçiş ile ilgili birçok değişik faktör tanımlanmıştır. Bunlar, hasarın tabiatı ile bağlantılı olanlar ve kişinin mesleksel, toplumsal yapısı ve ruhsal özellikleri ile bağlı olanlar olmak üzere ayrılabilir. Lakin ekseriyetle kronik ağrıda bağlantılı psiko-sosyal faktörlerin, hasarla bağlantılı gerçek fizikî faktörlerin hepsinden daha uygun belirleyici olduğunu vurgulamak kıymetlidir. Kronik Ağrı gelişimi ile bağlantılı olduğu gösterilen farklı mesleksel faktörlerin kimileri ağır fizikî iş, işe dönüşte hafif vazife imkanının olmaması, berbat çalışma ortamı yahut mesleksel memnuniyetsizlik, düşük eğitim seviyesi ve bir işte kısa müddetli istihdamdır. Ruhsal faktörler, kronik omurga ağrısının gelişiminde epeyce kıymetli rol oynarlar. Ruhsal değişkenler, akut ağrıdan kroniye geçişle açıkça alakalıdır ve umum olarak biyomedikal ve biyomekanik faktörlerden daha kuvvetli tesire sahiptir. Emosyonel faktörlerin kimileri depresyon, anksiyete, düşünce, bir kişinin kendi sıhhatini yeterli hissetmemesidir. Bilişsel ve davranışsal faktörlerin de kronik ağrı durumunun gelişiminde anahtar rol oynadıkları düşünülmektedir. Bunlar pasif başa çıkma usulü, şiddetli abartma, felaket haline dönüştürme ve korku-kaçınma inançlarıdır.

Kronik ağrılı hastanın tedavisinde gerilimle başetme metotları, gevşeme formülleri hastaya öğretilmelidir. Psiko-sosyal faktörlerin ağrıya olan olumsuz eği ve güzelleşme sürecini nasıl etkilediği anlatılmalı ve hastanın tedaviye tam ahengi sağlanmalıdır. Kronik ağrının hastada yarattığı ruhsal hasar bilinmeli ve tabip tam bir empati ve sempatiyle hastaya yaklaşmalıdır.

E-Bülten

Yeni Tecrübe Makalelerinden Anında Haberiniz Olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gerekli