fbpx

Kayropraktik Tedavi Nedir, Nasıl Yapılır?

Hazimgiller
4 dk okuma süresi

Kayropraksi; Yunanca bir söz olup “el ile yapılan uygulama” mealine gelmektedir. Kayropraksi usulüyle tedavi, vücut sıhhatinin doğal yollardan korunmasını ve direncinin geliştirilmesini gayeler. Kayropraktik tedavinin en kıymetli prensibi hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırarak ömür aktivitesine ve kalitesine ekte bulunmaktır. Kayropraktik tedavinin tarihçesine baktığımızda; tarihin “yarı-mistik kavramlara” dayandığı görülmektedir. Kayropraktik tedavinindoğum günü 1895 yılıdır ve D.D. Palmer kurucusu olarak anılmakta olup, birinci kayropraktik mektebini açan kişidir. Kayropraktik tedavi, elle uygulanan tedavi yolları içinde sıklıkla kullanılananlardan biridir. Bu tedavide kullanılan modaliteler, omurga manipülasyonu, cihaz bağlı omurga manipülasyonu,omurga mobilizasyonu, değiştirilebilir hayat şekli eğitimi ve yumuşak doku tedavileridir. Kayropraktik tedavi birinci kullanıldığı yıllardan beri artan bir orantıda akut,kronik mekanik asıllı omurga marazları tedavisinde epeyce yaygın olarak kullanılmaktadır. Kayropraksi kırık, omurilik tümörü ve enfeksiyonu dışındaki tüm omurga marazlarının tedavisinde birinci seçilecek tedavi usulü olmalıdır.

Bir vesair tanıma nazaran;  omurganın mekanik işlev bozukluğundan kaynaklanan aksiliklerin tanı, tedavisi ve bunların hudut sistemi üzerindeki tesirlerini azaltmak için uygulanan uzmanlaşmış manuel tıp uygulamalarıdır. Omurgada tedavi edilecek alan saptanır, eller kullanılarak mevcut eklem harekete geçirilir. Böylelikle sıkışmış hudutların üzerindeki ağırlık ortadan kaldırılır.        

Tedavinin emeli; ameliyatsız bir formda omurgaya el ile müdahale edilerek omurganın sağlıklı durumuna geri getirilmesi ile had sıkışmalarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu sayede cerrahinin  beraberinde getireceği tüm yan tesirler ortadan kaldırılır. Sebebe yönelik tedavi ile hastanın hayatına büyük bir konfor kazandırılır.

Kayropraktik  tedavi çoğunlukla kas iskelet sistemi ve münhasıran omurga marazlarının tedavisi için kullanılmaktadır.  Amerikan Kayropraktik Birliği, kayropraktik pratiğin baş, boyun ,sırt ve bel ağrısı tedavisinde lk seçenek olması gerektiğini belirtmiştir.

Omurganın mekanik bozukluklarının, sıhhat meselelerine nasıl sebep olabileceğini açıklamak için çeşitli teoriler geliştirilmiştir.Amerikan Kayropraktik Yüksekokul Birliği, 1996’da, ”Kayropraktik tedavi , omurganın sıhhatinin korunması ve restorasyonu ile ilgileniyor ve bilhassa omurganın mekanik bozukluklarına odaklanıyor ” konusunda fikir birliği sağlamış ve omurganın mekanik bozukluklarının; hudut bütünlüğünü tehlikeye atan, organ sistemlerinin işleyişini ve umum sıhhatini etkileyebilen, işlevsel ve/veya patolojik eklem değişikliklerinin nedenidir görüşünü kabul etmiştir.

Kayropraktik tedavi, omurganın ve içinden geçen hudut sisteminin(omurilik)  kendisinin güzelleştirme potansiyeli ve yeteneğine dayanmakta ve tedavi bu potansiyeli kullanmakatadır.  Vücudun kendisini n düzgünleştirme yeteneğini geliştirmeye yönelik kayropraktist pratiklerde gaye, omurga manipülasyonu (el yahut şahsi masalarla yapılan omurga  ayarlamaları yahut omurganın düzeltilmesi olarak adlandırılır), omurgadaki dengesizliklerinin, sublüksasyonların (omurga çıkıkları yahut kaymaları olarak adlandırılır) kaldırılması yahut düzeltilmesidir.Bu tedavi sistemi, tedavi edici özelliğinin yanında, korunma maksatlı da uygulanmaktadır. Bu maksat doğrultusunda, kayropraksi tedavisinde dimağ ile vucut arasındaki muhaberesi sağlayan omurilik sistemi ve bunu koruyan omurga sisteminin kıymeti büyüktür ve tatbik omurga üzerinden yapılır.  Beyinden başlayıp, vücuda dağılmadan evvel omurilikten geçen sinirsel ihtarlar ile organizmanın tüm yapılarını denetim edilir. Omurganın doğal yapısındaki bozukluklar dimağ ile organizma arasındaki muhabere ağında zayıflığa neden olur ve organizma fonksiyonlarını sürdüremez hale gelir. Kayropraktik tedavi, omurgadaki doğal olmayan durumlara müdahale ederek, hudut sistemi aracılığıyla bozulan fonksiyonlarını denetim etme becerisini vücuda geri kazandırmış olur. Bu formda kişinin kendisinin güzelleştirme gücüde harekete geçirilmiş olur.  Kayropraktistler, omurgaya elle müdahale ederek baş, boyun,sırt ve bel ağrılarını tedavi ederler. Topluluk tarafından gitgide artan bir halde kabul görmesi ve tasarrufunun yaygınlaşması , kayropraktik pratiklerin aktifliğini desteklemektedir.

Asrî kayroprakti nin temel hipotezi özetlenirse;

•    Omurga ve hudut sistemi aracılığı ile sağlanan orgabizmanın sıhhati arasında işlevsel bir alaka vardır.

•    Omurganın mekanik bozuklukları, organizmanın işlevlerini olumsuz etkilemektedir.

•    Omurgaya uygulanan manuel  uygulamalar ıle omurganın işlevsel bozukluklarının düzeltilmesi

marazı güzelleştirir yahut sıhhati düzeltir.

Günümüzde kayropraktik tedavi, yerkürenin birçok memleketinde yasal olarak tanınmıştır. Yerküre da yaygın olarak 100 den ziyade memlekette kullanılmaktadır. Kayropraktik tedavinin  yaygın olarak uygulandığı memleketlerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mekan almaktadır. Münhasıran ABD ve Kanada bu tatbikin en çokça rağbet gördüğü iki devlettir. Kayropraktik tedavinin tasarrufu münhasıran ABD’de giderek yaygınlaşmakta olup, bu talebi karşılamak için kayropraksi eksperi yetiştiren mektep sayısı gitgide artmaktadır. Kayropratistler tüm omurga marazlarının % 90’ından fazlasını tedavi edebilmektedirler. ABD’deki kayropraktik hastalarının değerli bir orantısı (% 20 -% 30) 11 tedavi seansında güzelleşmektedir.Türkiye için yeni denilebilecek bir prosedür olan kayropraksinin uğraş ortamını yüklü olarak  omurga oluşturmaktadır.Kayropraktik tedavi, klâsik tıbbi kurumların dışında işlev gören “tamamlayıcı ve alternatif tıp” kategorisine giren bir tedavi hali olarak olarak kabul edilse de, son yıllarda bu ortamda yapılan ilmî çalışmaların kayropraktik tedavi aktifliğini göstermesi, bu pratiğin ilmî olarak kabul edllmesi cephesindeki yaklaşımları desteklemektedir.

İlgili Yazılar
Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x