fbpx

Enerji Dengesi

Hazimgiller
12 dk okuma süresi

Hastalıklarımızın birçok vücudumuzun enerjiyi gerçek kullanamamasıyla igilidir.Yeterli güç üretecek yanlışsız kaynak vermediğimiz ya da kuvvet üreten organlarımız genetik ya da çevresel sebeplerle bozulduğundan bize zarar veren şeylerle uğraş etme gücü bulamayız.Bu yüzden vücudumuzun tanıdığı kuvvet kaynaklarını kullanmalıyız ve ererjiyi üreten organlarımıza âlâ bakmalıyız.Bunu lakin sağlıklı yaşayarak yapabiliriz.

1-BESLENME

Kuvvet üreten organlarımız hakikat yakıt velev. Benzinli otomobilin benzin istediği üzere , vucudumuzda yanlışsız yakıt velev. Bir azığın hakikat yakıt olup olmadığını birinci ne devir üretebildiğine , içinde öteki besin olmayan eserlerin olup olmadığına ; aldıktan sonra vücudumuzda rahatsızlıık oluşturup oluşturmadığına mevsiminde olan ve sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğine , genetiğinden değğiştirilip değiştirilmediğine bakarak fikir edinebiliriz.Yeni üretilmiş besinler için adapte olmamız ve bize zarar vermemesi için birtakım kaynaklara nazaran 10 bin yıl geçmelidir.

2-UYKU

Vucudumuzda temel olarak bizim steresle başa çıkmamızı sağlayan ve gerilimin zararlarını tamir etmemize yarayan iki sistem vardır. Bu sistemler birbiriyle ritim halinde çalışır. Uyku ve dinlenme eğlenme devirlerinde tamir olur, gerilim hesap yapma uğraş vakitlerinde küçük yada büyük zararlar görür. Terazinin istikrarda kalabilmesi için uyku kalitesinin hiç bozulmaması gerekir. Bunun için geceleri, sessiz,ışıksız ve rahat bir ortamda uyumalı, güzelleştirici harcamaların gerçek çalışmasına müsaade vermeliyiz.

 3-STRES KONTROLÜ 

Yukarıda bahsettiğim istikrarın zararı yanında bozulmasına sebep olan esas faktör gerilim denetiminin akıllıca yapılmamasıdır. İyileşemye vakit bulamayan vücut yavaş yavaş zayıf halkalarından kusur vermeye başlayacaktır.Bu çoklukla omuz , boyun,bel ağrıları ve tendilitler olarak kendini gösterir.Yani omuzlarında yerkürenin yükünü kaldırmaya çalışab kişilerin,omuzlarının ağrıması tesadüf değildir. 🙂 Gerilim olmadan yaşamak mümkün değil lakin gerilimi denetim etmeli ve zararlarından korunmalı mümkün. Bunun için kullanılanb teknikleri kendimize eğiterek yahut profesyonellerle muhabere kurarak öğrenebiliriz. Örneğin;nefes egzersizleri , gevşeme egzersizler bu tetkiklerinden bazılarıdır.

  4-TOKSİN VE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK 

Asrî hayatın getirdiği kimyasal gereçler ne kadar hayatımızı kolaylaştırırsa da tahminen görece daha ziyade sağlımıza zarar verebilmektedir. Birebir formda enfeksiyonlarda vucudumuzdaki iltihabi yükü arttırarak bize zarar verebilir.

 5-ERGONOMİ 

Kronik travma tesiriyle vücudumuzda kronik inflamasyon (iltihap) oluşturabilir ve bu da öbür sistemlere zarar verebilir. Yani kronik inflamasyona bağlı zarar başka devirde tüm sıhhatimize zarar verebilir. Örneğin; daima eğilerek çalışmak omurgalarımıza küçük lakin mütemadi zarar verir.Böylece yavaş lakin güzelleşmesi çok sıkıntı hasarlar ve o yerlerinden yayılan iltihaba bağlı bağışıklık sistemi bozuklukları oluşabilir.Sonuç olarak vücudumuzdakibütün sistemler birbiriyle ilişkilidr.Örneğin; bel ağrısı hedeflenirken bağışıklık sistemi güçlendirilmeli ya da kalp marazı olab birinin kalp yükünü azaltılması için bel meselelerini tedavi edilmelidir.

HANGİ YASTIK HANGİ YATAK 

Yatak seçilirken umum kurallar belirlidir.Çok yumuşak ya da sert olmamalı, alerji olmayan,mikrop üretmeyen materyallerinden yapılmalı ısı alışverişini sağlıklı biçimde entegrasyon göstermelidir.Ancak bir ekip söylemler vardır ki bel ağrısı olanlar sert yataktan yatmalı,zeminde uyumalı üzere bunlar akıllıca değildir. Aslında kaliteli materyaller pahalıysa satılır ve umumiyetle rahat olanlar kalitelidir.Yastık ve seçerken kişinin yatma alışkanlıkları ve mevcut illetler kıymetlidir. Nefes darlığı çeken,reflüsü olan kalp marazı olanlar sırt üstü umumî olarak yan ya da sırt üstü yatan ve yüksek yastık tercih ederken yüzüstü yatanlar mümkün olduğu kadar alcak ve yumuşak yastık kullanmalıdır.Ancak umum olarak yan ya da sırtüstü yatmak boyun boşluğunu destekleyecek ve boynunun anotomik duruşa münasebetli kalmasını sağlayacak yastıklar kullanmalı tercih edilir.

BARSAK SIHHATI VE MİKROBİYOTA 

Barsaklar şimdiye kadar ehemmiyeti çok ziyade anlaşılmamış ve tahminen de sıhhatimizi belirleyen organımızdır. Velev barsakları kaplayan mikroorganizmaların;2kg kadar olduğu ve bir çok matabolik hikaye gerçekleştiği değerli bir organ oldugu kabul edilmektedir.Doğuştan itibaren  muhitimizden bize geçen mikroorganizmalar bizim barsak floramızı oluşturur ve hayatımız boyunca tesir oluşturur ve hayatımız boyunca tesirli olurlar.Bu yüzden validemizin florasındakiler bize birinci gelen mikroorganizmalardır. Doğuştan itibaren oluşan mikrobiyata ne kadar kaliteliyse bağışıklık sistemimiz o kadar güçlü olur. Beslenme bozuklukları,stres , sistemli egzersiz yapmamak,sağlıksız yaşamak bu barsak mikrobiyatamız(barsaklardaki canlıların hayat ortamı) etkileyerek hem bağışıklığımızı bozar hemde toksinlerin vücuda kolay kolay girmesine yol açarak sıhhatimizi kaybetmemize yol açar.

   -FİBROMİYALJİ

Halk arasında kas romatizması olarak bilinen fakat gayrı romatizmal illetlerden farklı olarak eklemlerde ya da organlara hasar vermeyen daima ağrılarla giden bir hastalıktır.Genellikle orta yaş , kentli hatunlarda olmak üzere tam yaş ve cinsiyette tarif olarak vücudun altında ve üstünde sağında ve solunda 3 ay aşkın bir müddette devam eden aktiviteden bağımsızlaştırılabilir ağrılar vardır.Beraberinde gayrı şikayetlerde oluşur.
 

YORGUNLUK

Kişi ne kadar dinlense de yorgunluk hissi geçmez. Gün içerisinde daima yorgun hisseder 

Uyku meseleleri: Uykuya dalmakta ve uyanmakta zorlanır,aktif olması gereken,zamanlarda uyuması gelir. Tedavilerinden yarar görmez.

Barsak meseleleri: Ekseriyetle kabızlık vardır gelgelelim asıl hadise dışkılamadaki düzensizlik ya da tam boşalma hissidir.

İdrar Dertleri: Bu hastalar sıkça idrara çıkma isteği duyarlar.

DEPRESYON

Fibromiyalji hastaları çoğunlukla keyifsizdir.Enerjisi düşüktür.

ETRAF TESIRLERI MESELELERI

FMS’de çene ekleminde fonksiyon bozukluğu sıkça gerilir. Bu kitabi malumatların yanında şahsi görüşüm Fibromiyalji aslında sağlıklı olmayı hak eden vücutların(genetik olarak) hakettiği halde yaşamayan kişilere isyanıdır. Had kas kavşağında küçük iltihabi reaksiyonlar oluşur. Bu reaksiyonu arttıran herşey şikayetlerti şiddetlenir. Ozon tedavisi FMS hastalarının tedavi noktasına geçmeleri için bir fırsat penceresi açar.

HANGİ AYAKKABI 

Sağlıklı bir ayak yapısına sahip olan kişilerin sıhhatlerini devam ettirebilmeleri için akıllıca ayakkabı kullanmaları değerlidir.Çünkü ayağın noktayla temasıyla oluşan geri yansıma vektörü üst tarafındaki rastgele bir ekleme fazladan yük getirebilir. Yani gerçek açıyla basm ayan bir ayak , kalça eklemi bozulmalarına ve velev baş ağrıılarına yol açabilir.Bu yüzden en azından umumi kurallara uymak gerekir.Seçilecek olan ayakkabı umumi olarak sağlıklı materyalden yapışmış ayak bileğini kavrayan ayağı sıkmayan kalın ve esnek tabanlı, yüksek topuklu olmayacak biçimde olmalıdır. Büsbütün tabanı olmayanda münasebetli değildir.Ayrıca illetlere bağlı olmak üzere rocker bar , thomas ya da aykırı thomas topuk ortopedik bot,kişiye kişisel tabanlıklı ayakkabılarda kullanılabilir.

DİK DUR 

Postur(Duruş):Vücudumuzun kesimlerinin istirahat ya da aktivite sırasında bibirine koordinasyonlu olarak dizilmesini tabir eder.Doğru  postür rastgele bir eklemde ya da organda fazladan yük oluşmasına pürüz olur.Böylece bel,boyun,kalça ağrısı yaşama ihtimallerini azaltırız.Bence hakikat postürün en az bu kadar değerli olan farklı sonuçlarıda vardır.Dik durmak bizim imajımız , sıklığımız,gücünün yerküreye verdiğimiz mesajımızdır.Dik durmak tahminen bizim tahminen hepimizin umududur.

SAĞLAM VÜCUT SAĞLAM BAŞTA BULUNUR

Sağlıklı olmanın birkaç kurallarından birisi gerilim denetimidir bunu sağlamanın bir grup teknikleri vardır.Ancak dimağ gelişimi bu usullere muhtaçlığımızı azaltabilir ya da yok edebilir.Bazen kendimizi bir labirentin içinde kaybolmuş hissedebiliriz.Beyin gelişimini tamamlamış olan kişiler bu labirente yukarıdan bakar ve çıkışı kolay kolay bulur.Peki dimağ gelişimi nasıl sağlanır? Dimağ hücreleri olan nöronlar aralarında elektrik akımı ile işiki kurar rastgele bir kavram dimağımızda elektrik akımları formunda var olur. Sarı renk,kalem ,televizyon,ekşi elma ,acı,mutluluk,saygı,yardımseverlik,kötülük hepsi münferit başka elektrik akımı formunda nokta oluşturur.Kavramları tam olarak tanımlayamayan bireylerin elektrik akımlarıda birbirine girer.Örneğin; memnunluk ve ne demek tanımlanamıyorsa beyindeki bir güruh devrenin ışığı yanar ve kişi ne hissedeceğini bilemez.Bu yüzden bahtiyar ve sağlıklı olan kişiler bu cins kavramları çok düzgün tanımlar ve çok söylenen yanılgılardan birtanesinde dimağ gelişiminin yalnızca gençlerde sağlanabileceğidir.Yani istersek her yaşta mutluluğa sıhhate,güzelliğe erişebilirz.

SEREBRAL PALSİ(CP)

Gelişimini şimdi tamamlanmamış olan nbeynin(2yaş altı), hasarına bağlı olarak gelişen kas-iskelet sistemi ve hareket bozukluklarıdır.Vücudun sağ ya da sol yarısı,sadece alt kısmı,tamamı etkilenebilir.Sadece istikrar bozukluğu oluşabilir.Genellikle kaslarda katılık olur ve buna spastite denir.Spastik evlat denmesinin sebebi budur.Türkiyede 1000 canlı veladet dan 4/4 ü CP’li olmaktadır.Bu hesapla Adanada5-6 bin Cp hastası olduğu söylenebilir.Yeni hasta mümkünlüğünü azaltmak için veladet öncesi ve sonrası bakım ,ailenin ve topluluğun bilinçlendirilmesi çok kıymetlidir.Mevcut hastaların ise akıllıca tedavi edilip eğitilmesi,toplumun ve başkanların farkında olması gerekmektedir.5 Ekim tüm yerkürede Serebral Palsi farkındalık günü olarak kutlanmaktadır.Bizde bugünü Serebral Palsi ve gayri illetlere bağlı engelli bireyler için ne yapılabileceğini tekrar düşünmek üzere bir fırsat olarak görüyoruz.Yaptığımız yapacağımız çok şey var ama bunların daima gayrikâfi olacağının da bilincinde olmalıyız.Engelli bireylere verilen kıymet o toplumun  gelişmişlik seviyesini göstermektedir.Biz onların ne kadar pahalı olduğunun farkındayız.

SAKROİLİAK DİSFONKSİYON VE PİRİFORMİS SENDROMU 

Sakroiliak eklem leğen kemikleri (ilium) ile omurganın son kısmı olan sakrum arasındaki eklemdir.Simetrik biçimde iki adettir ve birbirleriyle koordinasyon içinde çalışır.Bu koordinasyon bozulur ve biri başkasına nazaran daha az hareket ederse fonksiyonları bozulur ve sair sıkıntıların hazırlayıcısı olur.Baş ağrısı,bel ağrısı,yorgunluk,bacak ağrıları bazen sebebi bulunamayan uyuşmalar sakroiliak eklem disfonksiyonu yahut piriformis kası ise sakrum ile kalça kemiği (femur) arasında uzanan bir kastır ve içinden siyatik hududu makbul,Eğer sakroiliak disfonksiyonu nedeniyle fazlaca kasılmaka zorunda kalan ve spazma uğrayan piriformis kasının içindeki siyatik haddi sıkışırsa bel fıtığına benzeyen şikayetler oluşabilir.Piriformis Sendromu çoklukla zamanınca birçoklarını oturarak geçiren ve birebir konumda oturan,spor yapmayan,stres yoksa fazlaca olan insanlarda görülür.Kalça bel bacak ağrıları bacaklarda uyuşma görülebilir.Tanı gayri ihtimalleri dışladıktan sonra muayene ile konur.Tedavide fizik tedavi,enjeksiyon,kuru iğne,ilaç tedavileri,egzersizler kullanılır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma vücudun bağışıklık sistemi hücrelerinin kendisine zarar vermesidir.Eklem romatizması,egzama,astım,ağız yaraları,sedef,behçet,romatoid artrit,ankilozon spondilit,lupus tıpkı mantıkla oluşan romatizmal hastalıklardır.Romatizma genetik faktörler başta olmak üzere çevresel,psikolojik,beslenme üzere birçok sebepten etkilenir. Farklı kesim ya da organları gaye alır.Behcet damar ve cildi hedeflerken akut romatizmal ateş eklemler ve kalbi tesirler.Yeni görüşler Romatizmal marazların altında bozulmuş barsak geçirgenliği olduğunu söyler.Vücudun en âlâ savaşçılarının olduğu barsak duvarını geçen besin parçacıkları yahut mikroplar,savaşmayı çok uygun bilmeyen içerdeki savaşçılarla karşılaştığında karmaşık bir savaş çıkar ve vücudumuzun birtakım kısımları da düşman olarak görülür ve hasara uğrar.Sonuçta romatizma açığa çıkar.Romatizma tedavisinde bağışıklık hücrelerini bastırmak asıl tedavi prosedürü olmakla birlikte barsakları tamir etmek daha akılcı görünmektedir.

FITIK NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Omurgalarımız arasında esnekliğimizi sağlayan diskler vardır.Disklerin orta kısmı akışkan jel dış kısmı ipliksi yapılardan oluşur.Disklerin yapısı bozulur ve jelimsi yapı ortada tutulmazsa muhitteki dokulara pres yaparak ağrı ve gayri meselelere yol açar.Omuriliğe ya da hadlere basınç yapabilir.Eğilmekle ayakta durmakla artan ağrı,yürümekle kimseyi oturmak zorunda bırakan bacak ağrıları fıtık göstergesi olabilir.Diskler ve vücudumuzun rastgele bir modülü üzere umum sağlığımızdan etkilenir.Yani sağlam disk,sağlam vücutta bulunur.

NEDEN FITIK ÇOK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Aslında şeker,tansiyon,astım,kanser neden çok görülüyorsa tıpkı sebepten fıtık görülür.Bel ya da boyun bizim en çok kullandığımız en çok hasar verdiğimiz noktamız eğer  uygunlaşmak için akıllıca davranmazsak(Beslenme,stres denetimi,dinlenme,eğlenme)Her bir hasar kalıcı olacak ve bardak eninde ahir taşacaktır.Bu taşma sıhhatimizin ne kadar bozduğumuzun göstergesidir.Vücudumuzun bizimle muhabere yoludur.En zayıf halkadan kusur verir.Eğer bu ihtarları alır ve sağlıklı yaşama geçersek belimizi tedavi ettirir ve korursak, evet fıtık külliyen düzelip eski sıhhatimize kavuşabiliriz.Ama şayet sıhhatsiz yaşamayı seçersek genetiğimizin müsaade verdiği ölçüde kıymetli illetler yaşayabiliriz.Yani sıhhatimiz bizim ellerimizde.

İlgili Yazılar
Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x